Logičke zagonetke, takmičenje br. 28

priprema: Maja Gribajčević


Po svemu sudeći, pred nama je još jedan vikend koji će proći u znaku sudokua. Pored već najavljenih takmičenja na ostalim logičkim portalima, i Puzzle Fountain nam je u takmičenju pod rednim brojem 13 pripremio bogat sudoku izazov.
 Na rasporedu je 19 sudoku varijanti i 90 minuta za njihovo online rješavanje putem java appleta.  Sa rješavanjem možete početi bilo kada tokom takmičenja koje traje od petka, 25.03. do nedjelje, 27.03.2011. 
Sve potrebne informacije i primjeri zadataka su kao i uvijek dati na početnoj stranici Puzzle Fountain-a.

Komentariši