Sudoku 2008 (3)

Ponovo Holandija. Ovaj put svježi zadaci, sa netom održanog Prvenstva Holandije za 2008. godinu. Za one koji su novi, malo objašnjenje, da se mnogi nacionalni šampionati održavaju početkom godine, jer su to kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. A po trenutnom tajmingu Svjetske zagonetačke federacije, svjetsko sudoku prvenstvo se održava u prvoj polovini kalendarske godine.

Jedan mali tehnički nedostatak vezan uz ove zadatke je što je tekst na holandskom jeziku. Zato se, kod zadataka koje ne razumijete, poslužite pomalo primitivnom tehnikom razumijevanja: na osnovu riješenog zadatka (link RJEŠENJA) pokušajte skužiti šta je pisac htio da kaže…

ZADACI (desni klik, Save Target As…, PDF, 347 kB)

RJEŠENJA (desni klik, Save Target As…, PDF, 180 kB)

REZULTATI (desni klik, Save Target As…, PDF, 159 kB)

USKORO: fajl sa uputstvom na našem jeziku! 

5 komentara

 1. 1. Upišite brojeve od 1 do 7 unutar reda, kolone i označenog polja. Svi parni brojevi nalaze se u žutim poljima.
  2.Upišite brojeve od 1 do 7 unutar reda, kolone, označenog polja i obje diagonale. Brojevi izvan dijagrama daju sumu prva dva broja sa početka datog reda ili kolone.
  3.Upišite brojeve od 1 do 7 unutar reda, kolone, označenog polja i dva puta u žuto označena polja.
  4.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. U žutim poljima su uvijek tri iste cifre.
  5.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Na žutim poljima su samo parni brojevi. brojevi izvan dijagarama pokazuju koliko je brojeva sa te strane vidljivo u datoj koloni. Jedan broj je vidljiv ako ispred njega ne stoji veći broj.
  6.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i označenog polja. Uzastopni brojevi ne stoje nikad jedan pored drugog ili iznad drugog, ni u slučaju kada je to polje u drugom označenom polju. 1 i 9 nisu uzastopni brojevi.
  7.Upišite u obje puzle brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Brojevi u poljima označenim isprekidanim linijama daju sumu od brojeva upisanih u ta polja. Ovi brojevi su različiti. Obje puzle imaju potpuno isto rješenje.
  8.Brojevi sa vanjske strane daju sumu brojevakoji su upisani do crvene linije.
  9.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar savkog reda, kolone i 3×3 polja. Na svakom mjestu gdje su uzastopni brojevi jedan pored drugog ili iznad drugog to je označeno sa crvenom linijom između polja. 1 i 9 nisu uzastopni brojevi
  10.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Brojevi izvan dijagrama upisuju se u dati red ili kolonu u prvo 3×3 polje
  11.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Brojevi izvan dijagrama pokazju koliko brojeva je vidljivo sa te strane datog reda ili kolone. Pri tome broj je i vidljiv ako ispred njega ne stoji veći broj. Svi uzastopni brojevi su razdvojeni crvenim linijama. 1 i 9 nisu uzastopni brojevi.
  12.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja
  13.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Brojevi u uokirenim poljima daju proizvod brojeva koji su upisani u označena polja.
  14.Upišite brojeve od 1 do 9 unutar reda, kolone i 3×3 polja. Ovo su dvije puzle sa različitim rješenjem: u središnjem dijagramu u datim poljima je suma brojeva koji su upisani u odgovarajuća polja u gornjoj i donjoj puzli.
  pozz 🙂

Komentariši