5. ABCDE veza (2. zadatak)

Još jedna ABCDE veza. Tačnije, ovdje je ABCDEF veza, ali nećemo sad biti sitničari 😉

Verzija za printanje je ovdje. Pravila su nepromijenjena. Dakle…
Svaki par istih slova treba povezati jednom neprekinutom linijom. Linije prolaze stazama između ucrtanih sivih kvadrata, a dozvoljeno je koristiti i staze uz rub lika. U svakoj stazi se smije nalaziti najviše jedna linija. Takođe, i kroz raskrsnice smije prolaziti najviše jedna linija. Nijedna linija ne smije dodirivati niti presijecati samu sebe, kao niti druge linije.

Kao rješenje navedite kojim slovima pripadaju dijelovi putanje koji se nalaze u poljima na dijagonali “gore lijevo – dolje desno”.
Recimo, za primjer uz zadatak rješenje bi bilo CBAB (zadnja dva slova su ona već upisana)…

4 komentara

Komentariši