Prvi odgovor

Jednostavno rečeno riječ je o jeziku simbola.

Zagonetke koje se na tom temelju zasnivaju, umnogome liče na testove kojim se provjerava inteligencija, odnosno neka od više vrsta inteligencija. Bilo da ste kandidat na testiranju za MENSU ili upis na neki fakultet.

Jezik u svemu tome služi da se pomoću njega pojasne pravila rješavanja za tu vrstu zagonetki. U principu, uz svaki zadatak se daje i primjer, koji je često dovoljno objašnjenje za rješavača.

Tako da možete stići na Svjetsko prvenstvo (uz malo truda i volje) i da se ravnopravno takmičite sa drugima iako ne poznajete ni jedan strani jezik.

2 komentara

Komentariši