Logičke zagonetke

logičke zagonetke ■ enigmatika ■ sudoku ■ kvizovi ■ zagonetne priče ■ anagrami ■ testovi inteligencije ■ zanimljivosti ■ za'ebancija

23.01.2013.

Takmičenje u rješavanju rebusa


Ero nam najavljuje takmičenje za rješavače rebusa na svom blogu:Nedjelja, 27. januar u 20 sati (do 23 sata)
Autor rebusa: Dejan Minić
Broj rebusa: 16
Težina: umjereno
Nagrade: knjiga/knjige
Napomena: predtakmičenje (4 rebusa), subota 26. januar u 20 sati

Pravila:
Takmičenje će biti podijeljeno u dvije faze. Prva faza će trajati od 20:00 do 22:00 u kojoj će rješavači imati kao pomoć samo broj slova u rješenju. U drugoj fazi, od 22:00 do 23:00, biće data još jedna pomoć, broj slova u frazi, ali će se za svako rješenje dobijati 50% poena od osnovne vrijednosti.

Takmičari će imati pravo da pošalju po jedan set rješenja za svaku fazu, ali će u drugoj fazi biti dozvoljeno slati eventualne ispravke rješenja iz prve faze.

Rješenja rebusa treba slati na slavkobovan@yahoo.co.uk. Biće dozvoljeno maksimalno kašnjenje od 5 minuta, s tim što će se za svaki minut kašnjenja dobijati 1 negativan poen.

Pobjednik takmičenja je rješavač sa najviše osvojenih poena, a u slučaju da dva ili više takmičara imaju jednak broj poena, onda će presuditi veći broj poena u prvoj fazi. Ako i tad bude izjednačeno onda će se uzimati u obzir vrijeme prijema prvog seta rješenja.

Svaki od zadatih rebusa trebalo bi da ima jedinstveno rješenje. Domaćin takmičenja priznaće neko alternativno rješenje samo ako zadovoljava visoke standarde.