Logičke zagonetke

logičke zagonetke ■ enigmatika ■ sudoku ■ kvizovi ■ zagonetne priče ■ anagrami ■ testovi inteligencije ■ zanimljivosti ■ za'ebancija

08.01.2013.

Eroteka (105)

piše: Slavko Bovan ERO, Kikinda (Srbija)
  (urednik bloga Enigmatika (tupljenje i oštrenje))

Mile Janković, enigmata, urednik i izdavač enigmatskih listova iz Novog Sada na svom blogu iznio je fascinantan podatak da je prošle godine objavio 5352 enigmatska rada (od toga 4924 ukrštenice) odnosno skoro 15 dnevno.
Podatak za divljenje!
Mile je u svom tekstu iznio sumnju u podatke koje pojedini enigmati navode kao broj objavljenih ukrštenica, anagrama... te ih poziva da taksativno navedu šta su objavili.

Naravno, slažem se sa kolegom da bi prilikom navođenja podataka trebalo davati što tačnije (ili apsolutno tačne) podatke.
Što se tiče broja radova koje sam objavio, za prošlu godinu nisam (iz razumljivih razloga) još nisam sredio arhivu, ali imam (približno tačan) podatak za 2011. godini. Ukupno sam arhivirao 1424 raznovrsna enigmatska sastava, što je za koju stotinu manje nego u 2010. godini. Kod iznošenja ovih podataka, govorim samo o onome šta imam štampano na papiru (fizički). Dakle, samo originalna štampana izdanja stranice iz novina, ili fotokopije takvih stranica. Dosta toga mi promakne iz raznih razloga (nisam kupio novine, zagubio, nisam mogao da nabavim,...) te to i ne računam (osim ako naknadno ne ubacim u arhivu). Imam gomile svesaka u kojima sastavljam ukrštenice, ali to mi nije sređeno (Nikad nisam mnogo vodio računa o tome, već kad istrošim jednu sveščicu, uzimam novu, a prethodnu odlažem - odbacujem u fioku)

Sve objavljeno smješteno je u 51 knjizi (sveske A4) i svaki rad ima svoj broj od 1 pa do 22439. Tome treba dodati jedno 1300-1500 komada sa gomile koja čeka na arhiviranje.

Ne računam, niti lagerujem, ono što je objavljeno na internetu. Dosta objavljenih ukrštenica mi je promaklo (u ranijim godinama makar 4000 komada, te makar 500 iz novijeg perioda). Interesantno je da dosta toga "zagubljenog" imam u rukopisu, ali nemam ih "crno na bijelo" te se računaju pod: "naći i arhivirati!"

Kada iznosim podatke o svojim objavljenim radovima obično kažem da sam ih objavio oko 25.000 iako je broj zasigurno veći (imam oko 24.000 opipljivih "trofeja", za oko 2.500 mogu kazati gdje se mogu naći, ostalih hiljadu-dvije-tri su se "izmigoljili" na razne načine).

Kakav je moj odnos prema ovim brojkama? Važne su mi SAMO radi orijentacije i lakšeg snalaženja u arhivi (po broju je lakše pronaći nešto što mi treba), te ih tako i prihvatam. Brojevi su za ličnu upotrebu, ali ako me već neko pita, ja ću i da kažem (tačno!). Ako, pak, neko hoće da vidi arhivu, može i to!

Da se vratim na početak priče - Da, trebalo bi da svi da iznose tačne podatke (ako već govore o broju objavljenih radova). Doduše, složićete se da broj objavljenih ukrštenica nije mjerilo kvaliteta. Lično poznajem neke kolege koji su objavili malo, ali skoro sve odlično.
Ipak, možda će ova priča nekoga i interesovati.