Logičke zagonetke

logičke zagonetke ■ enigmatika ■ sudoku ■ kvizovi ■ zagonetne priče ■ anagrami ■ testovi inteligencije ■ zanimljivosti ■ za'ebancija

03.07.2011.

Iz moje enigmatske torbe (28)

KAČJI MAŠALJ

piše: Jovan Nedić


Ovo je moj prvi članak objavljen u zagrebačkom "Kvizu" (broj 331, 24. X. 1984), u tada pokrenutoj rubrici "Enigmatski globus".

Znate li što je spunerizam? To je zamjena glasova u dvjema uzastopnim riječima, pa i samih riječi, nazvana po imenu profesora oksfordskog univerziteta Williama Archibalda Spoonera (1844–1930). Na primjer: bol i gos umjesto gol i bos, kačji mašalj umjesto mačji kašalj, kreke žabeću umjesto žabe krekeću, pjeve ševaju umjesto ševe pjevaju, kao crv krvena umjesto kao krv crvena itd.

Bratoljub Klaić je - iz svoje kazališne prakse - zabilježio dva zanimljiva primjera zamjene riječi. U drami "O miševima i ljudima" američkog nobelovca Johna Steinbecka glumac je rekao: "Sad moram ići kruhom za trbuhom" (umjesto trbuhom za kruhom), a u drami "Sedam godina vjernosti" Georgea Axelroda: "Kad ja gledam na televiziji, mene pere više ljudi nego je Sarah Bernhardt pralo u čitavoj njezinoj karijeri", a trebalo je reći: "Kad ja perem na televiziji, mene gleda više ljudi..."

Spunerizam se može primijeniti i u enigmatici. Treba zadati jednu sintagmu, a zadatak rješavača bit će da zamjenom prvih slova dobiju neku drugu, npr.: danski krugovi - kanski drugovi, rajska muža - majska ruža. Vješti sastavljači pronaći će ljepše primjere od navedenih, poput slovenskog spunerizma desna rama (desno rame) - resna dama (ozbiljna dama) ili našeg sadna roba (sadni materijal) - radna soba.

Pozivamo čitatelje da nam šalju spunerizme koje su sami smislili ili koje su čuli u govoru.